Omakotirakentajat?

Kuulin kerran sanottavan, että asutuksen keskittäminen Nummelaan kannattaa, koska nimenomaan Nummelassa verokertymä kasvaa nopeimmin. Näin tosiaan on, mutta asia ei olekaan niin yksinkertainen:

Nummelan kokonaisverokertymä kasvaa, koska väestön määrä siellä kasvaa. Mutta miten olisi, jos väestön määrän annettaisiin vapaasti kasvaa myös kylillä?

Noukin tilastokeskuksen sivuilta tilastot Vihdin kunnan kotitalouksien tuloista vuosina 2012 ja 2019, postinumeroalueittain. Tarkastelin mediaania (eli siis keskilukua, jonka ylä- ja alapuolella on yhtä monta kotitaloutta). Voidaan puhua tyypillisestä arvosta. Mediaani on usein parempi tunnusluku kuin keskiarvo, koska satunnaiset tapaukset heittelevät keskiarvoa helpommin suuntaan ja toiseen.

Tulos näkyy tämän artikkelin kuvana.

Seitsemän vuoden aikana kotitalouksien tulot kasvoivat eniten Tervalammella, yli 7600 euroa per tyypillinen kotitalous. Se on paljon. Myös Otalammen, Jokikunnan ja Vihtijärven keskivertokotitaloudet paransivat tulotasoaan yli 4000 eurolla, Huhmari ja Ojakkala 3600:lla.

Mutta Nummela, siellä kehitys oli päinvastaista: keskivertokotitalouden tulot laskivat, -70 euroa.

Luulen, että kyse on omakotirakentamisesta. Tämän analyysin pohjalta kunnan ei ainakaan kannata jarruttaa kyliin rakentamista, vaan pikemmin pyrkiä siihen, että kuntaan muuttaja saisi mieleisensä tontin ja pääsisi kartuttamaan verokertymäämme. Ei siis yksin muuttajien määrä ratkaise vaan myöskin laatu – omakotirakentajilla on taipumusta tuoda vaurautta mukanaan. Tämä on vasta oletus:

Elinvoimajohtaja Petra Ståhl lupasi ystävällisesti toimittaa tilastoa rakennusluvista postinumeroalueittain – kun saan luvut (toivottavasti vielä ennen vaalipäivää), laitan ne tähän blogiini näkösälle. Ja tarkennan tätä analyysiäni.

Noin muuten, mikseivät rakennuslupatilastot voisi olla suoraan kuntalaisen nähtävillä, avoimena datana? Miksi niitä pitää erikseen pyytää? Eihän niissä mitään salattavaa ole.